WOZ waarde bezwaar aantekenen, wat moet je erover weten?

granol

Als eigenaar van een woning zal je tot de vaststelling komen dat elk jaar opnieuw de zogenaamde WOZ waarde zal moeten worden bepaald. Dit is een belangrijk moment, want deze waarde is verantwoordelijk voor verschillende zaken. In eerste instantie maakt ze duidelijk op welke waarde je mogelijks kan rekenen bij verkoop van de woning. Hoe hoger de WOZ waarde is gelegen des te meer geld je ook kan vragen bij het verkopen van je huis. Dat is dus een voordeel. Toch trachten het merendeel van de mensen om de WOZ waarde zo beperkt mogelijk te houden. Dit niet in het minst omdat ze de leidende factor is voor het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke heffingen en belastingen. Ben je het niet eens met de berekende WOZ waarde voor jouw woning? Dan is WOZ waarde bezwaar aantekenen in de praktijk altijd het overwegen waard.

Hoe wordt de WOZ waarde van je woning bepaald? 

Er zijn meerdere factoren die bepalend zijn voor het bepalen van de WOZ waarde van je woning. Het gaat hierbij dan niet alleen om de inhouds- en oppervlaktegegevens, maar ook om bijvoorbeeld de ligging. De reden waarom deze waarde jaarlijks wordt bepaald heeft ook te maken met het feit dat de actuele verkoopprijzen eveneens een bepaalde invloed hebben op de WOZ waarde. Naarmate de verkoopprijzen in de buurt van gelijkaardige woningen als de jouwe stijgen zal dus ook de WOZ waarde toenemen. Valt deze uiteindelijk te hoog uit naar jouw idee? Dan is WOZ waarde bezwaar aantekenen in de praktijk altijd het overwegen meer dan waard. 

Kan je WOZ waarde bezwaar aantekenen?

Het is in de praktijk zeker mogelijk om WOZ waarde bezwaar aan te tekenen. In het merendeel van de gevallen kan er worden vastgesteld dat de gemeente vrij correct is met het bepalen van de WOZ waarde. Het is echter uiteraard mogelijk dat ze op een bepaald ogenblik de plank toch misslaat waardoor je wordt geconfronteerd met een veel te hoog gelegen WOZ waarde. In dat geval spreekt het voor zich dat je daar als eigenaar van de woning niet zomaar genoegen mee moet nemen, integendeel. Het aantekenen van een bezwaar moet wel steevast gebeuren binnen de termijn van 6 weken volgend op de WOZ-beschikking. Hier moet je dus wel de nodige aandacht aan besteden.

Wat wanneer je van plan bent om je woning te verkopen?

Over het algemeen is het zo dat een hoog gelegen WOZ waarde voor heel wat mensen leidt tot het aantekenen van een WOZ waarde bezwaar. We kunnen dat ook best begrijpen. Het spreekt namelijk  voor zich dat in de praktijk helemaal niemand er op zit te wachten om geconfronteerd te worden met aanzienlijke heffingen evenals belastingen. Dit gezegd hebbende is het in de praktijk dan weer wel zo dat een hoog gelegen WOZ waarde garant kan staan voor een aantrekkelijke verkoopprijs. Ben jij dus met andere woorden van plan om de woning waar je eigenaar van bent in de nabije toekomst te verkopen? Dan zal je kunnen vaststellen dat het aantekenen van WOZ bezwaar eigenlijk helemaal niet zo interessant zal zijn. Je kan de hooggelegen WOZ waarde dan eigenlijk beter voor lief nemen.