Emelten in het gazon: dit doe je er aan

emelten

Emelten veroorzaken schade aan je mooie gazon en dus wil je van ze af. We zullen het in het vervolg hebben over larven, waarmee we emelten bedoelen. Dat betekent niet dat geen andere soorten larven zijn. We gaan eerst in op de vraag wat die larven zijn. Dan komt aan de orde hoe je kunt constateren dat je ze in je gazon hebt. We sluiten af met de bestrijding.

emelten

Wat zijn larven

We praten hier over de larven van Langpootmuggen. Die muggen zijn verhoudingsgewijs groot. Het zijn onschuldige insecten, maar dat geldt niet voor hun larven. Die kunnen een behoorlijke schade aanrichten, inclusief aan je gazon, omdat ze veel eten. De muggen eten echter vrij weinig en sterven na enkele dagen, die worden gebruikt om te paren. De eieren worden met een legboor gelegd. De groei van de larven kent een aantal stadia, waarbij ze elke keer vervellen. 

Hoe zie je dat er larven zijn?

Als je veel Langpootmuggen ziet, dan zullen die eitjes leggen, waar vervolgens de larven uitkomen. Als je in korte tijd veel vogels op je gazon ziet, dan kan dat duiden op de aanwezigheid van larven. Die zijn er namelijk verzot op.  Ook mollen eten ze graag. Het gazon kan gele plekken gaan vertonen. De larven eten van de groene gedeelten van het gras en dus niet van de wortels. Een volgende aanwijzing kan zijn, dat de grasmat loskomt. De larven zijn als volgt te herkennen. Ze zijn grauw en taai. Ze bezitten geen poten en hebben geen herkenbare kop. Overdag houden ze zich verborgen en komen ’s nachts tevoorschijn.

Hoe kun je de larven bestrijden?

De larven kan je bestrijden met chemische, maar ook biologische middelen. Op die laatste wijze gaan we wat uitgebreider in. Kleine aaltjes, aangeduid met nematoden, zijn natuurlijke vijanden van de larven. Ze werken zich een larve in en eten die dan van binnenuit op. De aaltjes zijn verder niet gevaarlijk en sterven als er geen larven meer zijn.